Anaokulu Öğretmeni Nasıl Olmalıdır

Anaokulu Öğretmenin En Önemli Özellikleri

Çocuğun eğitiminde anasınıfı ve sınıf öğretmeni büyük önem taşır. Eğitim hayatımız boyunca onlarca öğretmen hayatımıza girer. Bunların içinde hiç kuşkusuz anasınıfı ve sınıf öğretmenimizi unutamayız. Kişiliğin şekillendiği anasınıfı dönemi hayatın en kritik dönemidir. Bu yüzden çocuğumuza eğitim verecek öğretmenin nitelikli olması gerekir. Eğitim fakültesini bitiren herkesin öğretmen olduğu toplumumuzda öğretmenlik için eğitim fakültesini bitirmenin dışında bazı vasıflara sahip olması gerekir. Atakent anaokulunda çalışan öğretmenlerin genel özellikleri şunlardır: Anasınıfı öğretmeni çocuk ruh sağlığı konusunda bilinçli olmalıdır. Çocuğunuzu iyi analiz edebilmelidir. Çocuğunuzda oluşabilecek ruhsal ve psikolojik sorunlarda aileyi hemen bilgilendirmeli ve gerekli yönlendirmeleri yapmalıdır. Birçok çocuğun ruhsal sorunları anaokulu öğretmeninin dikkatli olması sayesinde çözüme kavuşmuştur.

 1. Anasınıfı öğretmeni adil olmalıdır. Bütün çocuklara eşit davranmasını bilmelidir. Çocuklar ayrımcılığı hemen fark ederler. Ayrımcılık çocuğun dünyasında telafisi zor yaralar açabilir.
 2. Anasınıfı öğretmeni sabırlı olmalıdır. Çocukları dinlemelidir. İşini severek yapmalıdır. Çocukları sevmeyen birisinin anasınıfı öğretmenliği yapması zordur. Anasınıfında çocuklar çok soru sorar. Bunun temel nedeni bu dönemde çocuk yaşadığı dünyayı keşfetmeye çalışır. Çocuk her şeyi tanımaya ve anlamaya çalışır. Çocukların sorularına sabırla cevap vermek gerekir. Çocuk soru sordu diye kızılır ve azarlanırsa çocuk bu durumdan dolayı utanç duyabilir. Bu utanç duygusu çocuğun girişimcilik özelliğini olumsuz etkiler.
 3. Anasınıfı öğretmeni tutarlı olmalıdır. Öğretmen aynı davranışlara aynı tepkileri vermelidir. Bir hafta ceza verdiği bir davranışa öbür hafta tolerans tanırsa çocuklarda dengesizlik meydana gelir. Tutarsız öğretmen tavırları çocukları dengesiz bir kişiliğe iter. Çocuklar nerede nasıl davranacağını bilemez. Azarlanma korkusu ile çocuklar soru sormazlar.
 4. İyi bir anaokulu öğretmeni diğer eğitimcilerle işbirliği içinde çalışır. Dil gelişim uzmanı, rehber öğretmenle diyalog halindedir. Kendini geliştirmek için gerektiğinde profesyonellerden yardım alır.
 5. Anasınıfı öğretmen pozitif olmalıdır. Çocuklara sürekli pozitif duygular aşılamalıdır. Başarısızlıkta yeni yöntemler kullanarak öğretme faaliyetine devam etmelidir. Zorluklar karşısında mücadele etmesini bilmelidir.
 6. Anasınıfı öğretmeni yaratıcı bir kimliğe sahip olmalıdır. Sürekli aynı şeyleri tekrar eden birey olmaktan çıkan, sürekli yenilik peşinde koşan ve kendini güncelleyen birisi olmalıdır. Alışılmış kalıpların dışına çıkan yenilikçi bir kimliğe sahip olmalıdır. Körü körüne bağlı geleneksel yaklaşımdan ziyade olayları sorgulayan eleştiren ve her zaman bilgilerini tazeleyen birey olmalıdır.
 7. Anasınıfı öğretmeni eğlenceli bir yapıya sahip olmalıdır. Çocukla çocuk olabilmelidir. Çocuğun enerjisini olumlu bir şekilde harekete geçirebilmelidir. Suratı asık, disiplinli öğretmenler çocuklara her zaman itici gelir. Öğretmen güleç yüzlü olmalıdır.
 8. Anasınıfı öğretmeni yeniliklere açık olmalıdır. Alanı ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmelidir. Sürekli kendini tekrar eden öğretmen olmaktan çıkıp sürekli kendini yenileyen öğretmen olmalıdır.
 9. Anasınıfı öğretmeni çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilmelidir. Bunun için sınıfta olumlu sınıf ortamı yaratabilmelidir. Zevkli ve eğitici etkinlikler tasarlayabilmelidir.
 10. Anasınıfı öğretmeni alanında uzman olmalıdır. Gerekli pedagojik eğitimi almış olmalıdır. Sürekli araştıran, sorgulayan ve kendini yenileme çabası içinde olmalıdır. Çocuk psikolojisini iyi bilmelidir.
 11. Çocuklar için iyi model olmalıdır. Öğretmen her haliyle çocuklara iyi örnek olmalıdır. Kötü alışkanlıkları olmamalıdır. Çocuğun yanında uygunsuz tavır ve davranışlar sergilememelidir.
 12. Atakent anaokullarında öğretmenler iyi bir liderdir. Sınıfı çok iyi yönetmelidir. Zamanı iyi kontrol etmelidir. Eğitimi iyi organize edebilmelidir. Krizi iyi yönetebilmelidir. Ani durumlarda hızlı ve doğru kararlar alabilmelidir. Sorumluluk sahibi işini seven ve başarılı kimselerdir.

Add a Comment